Kontakt

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 9.00 - 16.00
Wtorek: 9.00 - 16.00
Środa: 9.00 - 16.00
Czwartek: 9.00 - 16.00
Piątek: 9.00 - 15.00

Istnieje również możliwość ustalenia terminu spotkania poza godzinami urzędowania kancelarii.

Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Uprzejmie prosimy o kontakt z Naszą Kancelarią (osobiście, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną) w celu indywidualnego uzgodnienia z notariuszem formy dokonywanej czynności, uzyskania wykazu koniecznych dokumentów oraz ustalenia kosztów związanych z czynnością. Wszelkie informacje których udziela notariusz, w związku z przygotowywanymi i dokonywanymi przez niego czynnościami, są bezpłatne.